Gemeentebesturen & bedrijven

We adviseren gemeentebesturen en bedrijven op gebied van buitenaanleg en bieden verschillende oplossingen aan op gebied van rioolproblematiek, infiltratie- en buffermogelijkheden. We ontwerpen een gerichte oplossing voor alle problemen en begeleiden de bouwaanvraag. Verder kunnen wij instaan voor de opmaak van het lastenboek en meetstaat conform het standaardbestek 250 voor de wegenbouw en volgen wij de uitvoeringswerken van de aannemer op tot definitieve oplevering. Als erkend rioolafkoppelingsdeskundige kunnen wij reeds in de startfase projectgerichte oplossingen aanbieden. Als landmeetkantoor staan wij dan ook in voor uw asbuilt-metingen, opmaak van innameplannen, rooilijnplannen en onteigeningsplannen.