Architecten

Wij meten de bestaande toestand van percelen op zodat u efficiënt en correct uw bouwaanvraag kan opstellen (grondplannen, doorsnedes, hoogtemeting, …). Verder ondersteunen wij u bij het opmaken van verkavelingsaanvragen, geven wij advies inzake hemelwaterproblematiek (buffering, infiltratie, keuzes waterdoorlatende oplossingen,…)  en staan we in voor de opmaak van plannen basisakte en daarbij horende taken.